close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 marca 2019

  26 marca br. w Rezydencji Ambasadora RP w Helsinkach odbyło się kolejne z cyklu seminariów poświęconych tematyce bezpieczeństwa. Tym razem prezentację wygłosił Szef Planowania w Fińskich Siłach Zbrojnych gen. bryg. Vesa Virtanen. Tematem jego wystąpienia było planowanie w fińskiej armii.

  Gen. Virtanen szczegółowo przedstawił zasady, w oparciu o które fińska armia planuje swoją aktywność w perspektywie średnio-i długookresowej. Prezentujący omówił poszczególne etapy planowania, takie jak:

  ·         przewidywanie sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa w perspektywie kolejnych dwóch dekad;

  ·         konceptualizację obrony na poziomie operacyjnym;

  ·         rozwój zdolności oraz udoskonalanie środków, którymi dysponuje armia.

   

  Takie fazy planowania, odbywające się w perspektywie 20 lat, następują kolejno po sobie, choć również się przenikają. Generał dodał, że rok 2019 to moment, w którym Fińskie Siły Zbrojne zakończą etap konceptualizacji obrony i przejdą do etapu rozwijania zdolności. W tym ostatnim mieścić się będą istotne zakupy sprzętu dla wojska, w tym samolotów i okrętów, które Finlandia planuje sukcesywnie pozyskiwać. Fińska armia stale udoskonala również nowoczesne technologie, zakładając ich wykorzystanie w niedalekiej przyszłości.

   

  Generał Virtanen szczegółowo przedstawił także stan liczebny fińskiej armii.

   

  Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem słuchaczy, wśród których znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz attaché obrony akredytowani w Helsinkach. Aktywnie włączyli się oni w dyskusję, zadając mówcy pytania dotyczące np. tego, jak partnerstwo Finlandii z NATO przekłada się na sposób podejmowania decyzji w fińskim wojsku.

  Sem 1
  Sem 2
  Sem 3
  Sem 4
  Sem 5

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: