close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

 • 18 stycznia 2011

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Nauczyciela języka polskiego

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Nauczyciela wiedzy o Polsce

   

   

  W Helsinkach działa Szkolny Punkt Konsultacyjny (SPK) przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, realizujący program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej 
  w Warszawie. Szkolny Punkt Konsultacyjny w Helsinkach działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U z 2014 r. poz. 454).

   

  SPK przyjmuje dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Edukacja w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym umożliwia naukę języka ojczystego, poznawanie wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. SPK w Helsinkach realizuje uzupełniający program nauczania i wystawia świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

   

  Organem nadzorującym pracę SPK jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie.

   

  Zapisy do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Helsinkach odbywają się poprzez wypełnienie kwestionariusza SPK i przesłanie go na adres Kierownika SPK - Pani Małgorzaty Haba-Rantamo: helsinki@orpeg.pl

   

  Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu. Nauka w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna.

   

  Uczniom SPK przysługuje legitymacja szkolna mająca ważność na terenie Polski, pod warunkiem zamieszczenia na nich numeru PESEL oraz opatrzenia małą pieczęcią urzędową SPK. 

   

  Więcej informacji o Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym dostępne jest na stronach:

   

  http://www.helsinki.orpeg.pl/

   

  https://www.facebook.com/PolskaSzkolaWHelsinkach.

   

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!

   

   

   

  Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: